สินเชื่อส่วนบุคคล คืออะไร เหมาะกับใครบ้าง

สินเชื่อส่วนบุคคล คืออะไร เหมาะกับใครบ้าง

สินเชื่อส่วนบุคคล คือสินเชื่อแบบอเนกประสงค์ที่ผู้สนใจสามารถนำเงินไปใช้ได้ตามต้องการ หรือใช้เพื่อประโยชน์ของแต่ละบุคคล โดยธนาคารหรือสถาบันทางการเงินจะพิจารณาอนุมัติกับบุคคลทั่วไปจากรายได้ที่มั่นคง มีประวัติทางการเงินที่ดี และมีความสามารถในการชำระเงินคืน อย่างพนักงานที่มีรายได้ประจำ มีความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อตรงตามเวลาที่กำหนดต่อเนื่อง 12 – 24 เดือน ปกติธนาคารจะอนุมัติวงเงินให้สูงสุดได้ประมาณ 5 เท่าของรายได้ของผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคล เช่น กรณีที่มีรายได้ 30,000 บาท สามารถขอกู้เงินได้ไม่เกิน 150,000 บาท ขึ้นอยู่เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติของแต่ละธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินนั้น ๆ

ลักษณะเด่นของสินเชื่อส่วนบุคคล

                ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน โดยธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินจะพิจารณาวงเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลจากเอกสารรายได้ของผู้กู้เป็นสำคัญ ข้อดีคือผู้กู้ไม่ต้องหาคนมาค้ำประกัน เพราะปัจจุบันไม่ค่อยมีใครอยากเอาปัญหาทางการเงินของคนอื่นมาเสี่ยงกับตัวเอง วงเงินอนุมัติสูงสุดประมาณ 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งมักเป็นจำนวนเงินที่มากพอที่จะนำไปใช้จัดการธุระทางการเงินตามที่วางแผนไว้ได้ แต่ก็ไม่สูงจนเกินไป จนสร้างภาระทางการเงินที่ต้องแบกรับไปอีก 1 – 5 ปีข้างหน้าได้

                สินเชื่อส่วนบุคคลมีการกำหนดค่างวดผ่อนชำระและระยะเวลาที่ชัดเจน และผู้กู้สามารถเลือกผ่อนจ่ายได้ตามความสามารถในการชำระหนี้ของตนเอง ได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน ผู้กู้จึงสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายต่อเดือนได้ ดอกเบี้ยเรียกเก็บมักเป็นแบบลดต้นลดดอก การจัดการกับดอกเบี้ยเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้กู้ต้องตระหนักให้มาก โดยเมื่อมีเงินมาก ก็ควรจ่ายคืนให้มาก เพื่อช่วยให้เป็นอิสระภาพทางการเงินได้เร็วมากขึ้น ช่วยให้วางแผนทางการเงินเพื่อจัดการกับดอกเบี้ยและเงินต้นที่กู้ยืมมา แล้วเอาส่วนต่างดอกเบี้ยที่ประหยัดได้ไปเก็บเข้าบัญชีเงินฝาก หรือลงทุนด้านอื่น ๆ เพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้น

สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคล เหมาะกับใครบ้าง

 1. พนักงานที่มีรายได้ประจำ ผู้ที่มีรายได้ประจำมีความน่าเชื่อถือ เพราะจะมีเอกสารแสดงรายรับที่ชัดเจน เนื่องจาก สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นมาค้ำประกัน แต่ธนาคารหรือสถาบันการเงินก็ต้องการนำรายได้มาเป็นหลักประกันที่ช่วยสร้างความมั่นใจว่าผู้กู้สามารถรับภาระหนี้ และรับผิดชอบหนี้สินได้ โดยไม่กลายเป็นหนี้เสียในอนาคต เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการขอ สินเชื่อส่วนบุคคล คือสลิปเงินเดือน และรายการเดินบัญชี และเอกสารแสดงที่มาของรายได้
 2. ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ ซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้เช่นกัน โดนมากมักกู้ไปใช้ในการลงทุน หรือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ หรือใช้เพื่อขยายกิจการ แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการที่ยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคล ควรประกอบธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 1 ปี เพราะธนาคารหรือสถาบันทางการเงินจะใช้พิจารณาว่ารายได้ในธุรกิจของผู้กู้มีความสม่ำเสมอหรือไม่ หากมั่นใจว่าสามารถหมุนเวียนค่าใช้จ่าย และรับภาระหนี้เพิ่มเติมได้ สินเชื่อส่วนบุคคลก็นับเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการไม่น้อย เอกสารที่ต้องเตรียมคือหนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เอกสารคัดรับรองนานไม่เกิน 3 เดือน) สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (ใช้ทั้งบัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ) ใบทะเบียนการค้า (กรณียังไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย) สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้กู้เอาไว้
สินเชื่อส่วนบุคคล

ประเภทของ สินเชื่อส่วนบุคคล

 1. สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีบัตร เป็นสินเชื่อแบบอเนกประสงค์ที่สามารถนำเงินไปใช้ได้ตามความต้องการ เมื่อธนาคารหรือสถาบันทางการเงินพิจารณาจนผ่านการอนุมัติแล้ว ผู้กู้จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งเอาไว้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้บัตรกดเงินสดในการนำเงินออกมา ผู้กู้สามารถขอรับบริการหักชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยผ่านบัญชีที่แจ้งเอาไว้ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะลืมชำระหนี้รายเดือน ช่วยให้ผู้กู้สามารถวางแผนการชำระเงินได้ จึงทำให้ประวัติทางการเงินดีอีกด้วย
 2. สินเชื่อส่วนบุคคลแบบมีบัตร หรือที่เรียกว่าบัตรกดเงินสด เป็นสินเชื่อที่ถูกออกแบบมาให้สะดวกสบายในการใช้งาน เพียงใช้บัตรไปกดเงินสดออกจากตู้ ATM ตามจุดให้บริการต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันสามารถใช้บริการผ่านแอบพลิเคชั่นของธนาคารแทนได้แล้ว และเวลาที่ต้องการนำเงินคืนจะต้องทำการโอนเข้าบัญชีธนาคาร และอาจโดนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเวลากดเงินสดแต่ละครั้งได้ ซึ่งหากไม่สร้างวินัยทางการเงินให้ดี อาจก่อให้เกิดหนี้สะสมได้

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคล

 1. วางแผนการเงินให้ดี ถามความจำเป็นก่อนว่าต้องขอสินเชื่อส่วนบุคคลหรือไม่ ตอนนี้มีรายจ่ายอยู่เท่าใด และควรหาเงินมาเพิ่มอีกเท่าใดจึงจะเพียงพอ แต่ไม่ก่อให้เกิดภาระ
 2. ตรวจสอบว่าคุณสมบัติในการขอสินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร ซึ่งธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งอาจกำหนดเงื่อนไขแตกต่างกัน ควรตรวจสอบให้ดีเพื่อไม่ต้องเสียเวลาหาหลักฐานนานเกินไป

สินเชื่อส่วนบุคคลนิยมนำไปใช้อะไรบ้าง

 1. ใช้จัดการหนี้สินให้เบาลงได้ บางคนอาจมีภาระหนี้สินทั้งในระบบ และนอกระบบ เการนำสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ และผ่อนน้อยกว่า มาใช้หนี้จะช่วยลดอัตราดอกเบี้ย และทำให้สามารถปิดยอดหนี้ได้
 2. ช่วยในการต่อเติมหรือซ่อมแซมบ้าน บ้านหรือที่พักอาศัยมักเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา เกิดส่วนที่ชำรุดและรอการแก้ไข ซึ่งการซ่อมแซมบ้านนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กที่สามารถจัดการเองได้ เพราะส่วนที่ทรุดโทรมอาจรุนแรงถึงโครงสร้าง ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของช่างในการซ่อมแซม ทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านมีราคาสูง จำเป็นต้องมีเงินก้อนเพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่าย
 3. ช่วยแก้ปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาล บางคนอาจไม่ได้ทำประกันสุขภาพ หรือประกันอุบัติเหตุเอาไว้ ทำให้เมื่อเกิดเหตุการณ์ทางสุขภาพที่ไม่คาดคิด ก็ไม่สามารถหาเงินมาใช้ในการรักษา การขอสินเชื่อส่วนบุคคลสามารถนำมาแก้ปัญหาส่วนนี้ได้
 4. แก้ปัญหาเรื่องเงินทุนในการประกอบธุรกิจ การมีธุรกิจเป็นของตนเอง ย่อมต้องใช้เงินลงทุนมากพอสมควร หากไม่มีเงินลงทุนมากพอ สินเชื่อส่วนบุคคลก็นับเป็นทางเลือกที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจได้ดี หรือ เพื่อใช้เพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปได้
 5. ช่วยให้สามารถจัดงานแต่งงาน หรืองานเลี้ยงสำคัญ ๆ ได้ งานแต่งงานหรืองานเลี้ยงสำคัญ ๆ คือการสร้างความทรงจำดี ๆ แต่มักมีค่าใช้จ่ายมากพอสมควร ทั้งค่าสถานที่ ค่าอาหารที่ใช้จัดเลี้ยง และค่าใช้ต่าง ๆ อีกมากมาย การขอสินเชื่อส่วนบุคคลจะช่วยให้การจัดงานมีลักษณะตรงตามความต้องการ แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้เกินตัว และเพื่อให้สถานะทางการเงินราบรื่นต่อไปได้อีกนาน Ufabet เว็บหลัก
สินเชื่อส่วนบุคคล

ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/illustrations/bitcoin-สกุลเงินดิจิทัล-เสมือน-เงิน-3024279/

Credit by : ufabet