เทคโนโลยี

เทคโนโลยี ศูนย์รวบรวมข่าวสารด้านเทคโนโลยี it ตามทันโลก มีข่าวใหม่ๆอัพเดทตลอดปี 2022

5g

5g เทคโนโลยีการสื่อสารกับการสร้างอนาคต

5g คือคลื่นสัญญาณรูปแบบใหม่ที่มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก เพราะ5g จะไม่ได้เป็นเพียงสัญญาณเน็ตที่แรงขึ้นเฉย ๆ เพียงอย่างเดียว แต่คือเทคโนโลยีที่ครอบคลุมการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่นเสาไฟอัจฉริยะ เครื่องมือตรวจสุขภาพ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ จึงคาดการณ์ว่า 5g จะกลายเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกได้ในที่สุด สามารถเติมความเร็วให้ชีวิตได้ เพราะ 5g มีความรวดเร็วในการทำงานค่อนข้างมาก สามารถรับส่งข้อมูลได้เร็วกว่า 4G

Read More »
เทคโนโลยี karshenascenter