แหล่งเงินกู้ ที่ปลอดภัย ?

แหล่งเงินกู้ ที่ปลอดภัย ?

การกู้เงินอาจดูเป็นสถานกาณ์ที่ไม่ค่อยดีนัก แต่ในยามจำเป็นเมื่อเกิดการขัดสนทางการเงิน หรือปัญหาการหมุนเงินไม่ทัน การใช้บริการ แหล่งเงินกู้ ด่วนก็นับเป็นตัวเลือกที่ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ทางการเงินได้เป็นอย่างดี แต่การพิจารณาแหล่งเงินกู้ ในปัจจุบัน ยังมีให้เลือกมากมาย จึงควรพิจารณาเลือกแหล่งที่จะกู้เงินให้ดี

money loan

                แหล่งเงินกู้ แรกที่ควรหลีกเลี่ยงคือการกู้เงินนอกระบบ หรือที่เรียกว่า หนี้นอกระบบ ไปก่อนเลย เพราะมีความเสี่ยงสูง และอาจทำให้ผู้กู้ต้องมาแบกรับหนี้สินก้อนใหญ่จากดอกเบี้ยที่สูงจนไม่เป็นธรรม หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วน แนะนำให้เลือก แหล่งเงินกู้ ที่ไว้วางใจได้ และเปรียบเทียบหาแหล่งกู้เงินด่วนไหนที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุด และควรพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองด้วย จากนั้นจึงเลือกประเภทของสินเชื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ พร้อมทำความเข้าใจกระบวนการและเงื่อนไขในการขอสินเชื่อ เพื่อให้าสามารถเตรียมตัวให้พร้อม และได้รับอนุมัติสินเชื่อตามที่ยื่นขอ

แหล่งเงินกู้

   แหล่งเงินกู้ ที่ได้รับความนิยมและน่าเชื่อถือ มีดังต่อนี้

 1. บัตรกดเงินด่วน หรือบัตรกดเงินสด เป็นหนึ่งใน แหล่งเงินกู้ ยอดนิยมและสะดวกที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการเงินกู้
  ด่วน ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาให้สามารถกดเงินสดในอนาคตมาใช้ได้ทันที ข้อดีคือเป็นแหล่งกู้เงินที่นำเงินมาใช้ได้ง่ายที่สุด สามารถกดเงินได้ทันทีที่ตู้ ATM ตามวงเงินที่กำหนดเอาไว้แล้ว ทั้งยังสามารถคืนเงินเมื่อใดก็ได้ โดยนำเงินกลับคืนเข้าไปในบัตรให้เต็มวงเงินที่กู้มา และจะมีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ทำให้ภาระดอกเบี้ยไม่สูงมาก แต่กรณีคืนเงินช้าเกินกำหนด ดอกเบี้ยก็จะพุ่งสูงมากเลยทีเดียว เอกสารที่ต้องใช้กับการกู้เงินประเภทนี้คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, เอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 3 – 6 เดือน และเอกสารอื่นๆ ตามที่สถาบันทางการเงินร้องขอ
 2. สินเชื่อทะเบียนรถ เป็นอีกตัวเลือกแหล่งเงินกู้ ที่ได้รับความนิยม เพราะเพียงแค่มีรถ ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋ง รถกระบะ หรือรถสิบล้อ ก็สามารถนำรถไปใช้ค้ำประกันเพื่อแลกเงินได้ โดยที่ยังมีรถใช้เหมือนเดิม เพราะทางสถาบันการเงินจะใช้เพียงสมุดคู่มือทะเบียนรถไปเป็นหลักประกันในการชำระหนี้เท่านั้น การประเมินวงเงินกู้จะใช้การประเมินจากประเภทของรถ ยี่ห้อ รุ่น อายุการใช้งาน และสภาพของรถที่เอามาขอสินเชื่อ วิธีคิดดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของสถาบันการเงินด้วย ข้อดีคือไม่ต้องหาคนมาค้ำประกันให้ และยังอนุมัติง่าย แถมผ่อนชำระได้ค่อนข้างนานอีกด้วย เอกสารที่ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, เล่มทะเบียนรถฉบับจริง, เอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 3 – 6 เดือน และเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามที่สถาบันทางการเงินกำหนด
 3. สินเชื่อบ้านแลกเงิน เป็นแหล่งเงินกู้ที่ต้องใช้เอกสารค่อนข้างมาก และต้องใช้เวลาในการดำเนินการพอสมควร โดยเฉพาะเมื่อผู้กู้ต้องการเงินก้อนใหญ่ ลักษณะสินเชื่อบ้านแลกเงินคล้ายกับสินเชื่อทะเบียนรถ คือต้องนำบ้านไปเป็นหลักประกันเพื่อแลกเงิน แต่ต่างที่เงื่อนไข เพราะบ้านต้องปลอดภาระหนี้อยู่ก่อนการกู้เงิน จำนวนเงินที่จะได้รับจะขึ้นกับการประเมินตัวบ้านโดยสถาบันทางการเงิน ส่วนมากการกู้ประเภทนี้ ผู้กู้มักต้องการเงินไปใช้ปิดหนี้ก้อนอื่นๆ ที่มีดอกเบี้ยสูง อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาในการผ่อนชำระจะขึ้นกับการพิจารณาของสถาบันการเงิน แต่มักมีดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อประเภทอื่น และระยะเวลาการผ่อนค่อนข้างยาวนาน เพราะมีหลักทรัพย์เป็นบ้าน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการหนีหนี้ได้ เอกสารที่ต้องใช้เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล, สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (และของผู้สมรส หากมี), สำเนาทะเบียนบ้าน (และของผู้สมรส หากมี), สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/มรณะของคู่สมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี), เอกสารแสดงรายได้, สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง), สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน, สำเนาใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ), สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือใบทะเบียนการค้า, สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ผู้กู้ร่วม, สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าฉบับจริงทุกหน้า), ใบอนุญาตปลูกสร้าง/หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 ) และแผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป
 4. สินเชื่อที่ดินแลกเงิน อีกหนึ่งหลักทรัพย์ที่สามารถสร้างเงินก้อนใหญ่ให้ผู้ที่ต้องการกู้เงิน วิธีการกู้ก็เช่นเดียวกับการนำบ้านไปแลกเงิน เป็นการใช้หลักทรัพย์ไปค้ำประกันกับ แหล่งเงินกู้ หรือนำไปจำนองกับธนาคาร เมื่อสถาบันทางการเงินประเมินราคาสินทรัพย์ ก็จะให้วงเงินกู้จากราคาที่ประเมินได้ และเช่นเดียวกับสินเชื่อบ้าน คือต้องเผื่อเวลาในการดำเนินการด้วย นับเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่ดินก็ตามให้ระยะเวลาผ่อนชำระยาวนานหลายปี และมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เอกสารที่ต้องใช้เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล, สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (และของผู้สมรส หากมี), สำเนาทะเบียนบ้าน (และของผู้สมรส หากมี), สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/มรณะของคู่สมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี), เอกสารแสดงรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง), สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน, สำเนาใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ), สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือใบทะเบียนการค้า, สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ผู้กู้ร่วม, สำเนา ภ.พ.30 (หากมี), สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน/สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13)/หนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 ) และแผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป
 5. สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ แหล่งเงินกู้นี้คือสินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบการ หรือสินเชื่อสำหรับพ่อค้า แม่ค้า เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระที่ต้องการหาเงินกู้ แต่ไม่มีเงินเข้าบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เพราะแหล่งเงินกู้นี้ ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน รวมทั้งเอกสารแสดงรายได้ต่าง ๆ คนค้ำประกัน หรือแม้แต่หลักทรัพย์ค้ำประกันด้วย แต่ก็มีข้อจำกัดเพราะอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสินเชื่อประเภทอื่น ๆ และวงเงินกู้จะจำกัด โดยมากสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท จึงควรพิจารณากู้เฉพาะกรณีที่จำเป็นจริง ๆ เอกสารที่ต้องใช้คำขอสินเชื่อ (ขอจากสถาบันทางการเงิน), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
แหล่งเงินกู้

4 ขั้นตอนสู่การปลดหนี้จากแหล่งเงินกู้

                ภาระหนี้สินคือภาระที่ใครหลาย ๆ คนต่างก็ไม่ต้องการเผชิญ แต่เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรบริการจัดการให้หนี้สินนั้น ๆ หมดไปอย่างรวดเร็วที่สุด โดยมีวิธีการแนะนำ ดังนี้

 1. ตั้งสติ และสำรวจหนี้สินที่มีทั้งหมด เขียนรายละเอียดหนี้สินที่มีทั้งหมดในปัจจุบัน เช่น แหล่งเงินกู้ คือใคร หนี้เกิดจากอะไร ยอดหนี้คงค้างมีเท่าใด ภาระชำระหนี้ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระที่เหลือ วันที่ครบกำหนดชำระในแต่ละเดือน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการชำระหนี้
 2. สำรวจความสามารถในการชำระหนี้ ความสามารถในการชำระหนี้มักมาจากรายได้และค่าใช้จ่ายของลูกหนี้ ความสามารถในการชำระหนี้ให้ได้ผลจึงต้องเริ่มจากการวางแผนการชำระหนี้ และยังป้องกันการเกิดปัญหาหนี้ในอนาคตได้อีกด้วย
 3. วางแผนการชำระหนี้ เมื่อได้รายการหนี้ที่ต้องชำระและความสามารถในการชำระหนี้แล้ว ควรจัดทำแผนการชำระหนี้ในรูปแบบ Timeline ด้วย เพื่อพิจารณาว่าหนี้ที่ต้องชำระน้อยกว่าความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่ เงินส่วนเกินที่ใช้ชำระหนี้เพิ่มเติมได้ เพื่อให้หนี้หมดเร็วขึ้น หรืออาจนำเงินส่วนเกินไปวางแผนการออมหรือการลงทุนเพิ่มค่าเงินออมได้ แต่หากหนี้มากกว่าความสามารถในการชำระหนี้ ควรพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขต่อไป
 4. ชำระหนี้ตามแผนและวางแผนออมเงิน การปฏิบัติตามแผนการชำระหนี้จะช่วยให้หนี้หมดเร็ว และยังสร้างโอกาสในการออมเงินเมื่อหมดภาระหนี้สินได้อีกด้วย Ufabet เว็บหลัก
แหล่งเงินกู้

ขอบคุณรูปภาพ

www.pixabay.com/th/photos/ค่าดอกเบี้ย-ค่าใช้จ่าย-4518409/

www.pixabay.com/th/illustrations/มือ-เงิน-ตั๋วเงิน-ดอลลาร์-ร้อย-5014319/

Credit by : ufabet