สิ่งที่ควรรู้ ก่อนที่จะลงทุนใน หุ้น

สิ่งที่ควรรู้ ก่อนที่จะลงทุนใน หุ้น

การลงทุนใน หุ้น คือการตั้งเป้าหมายในการลงทุน ไม่ใช่แค่การเล่นเก็งกำไรในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งกำไรที่ได้จะมาจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ แต่คือความมั่นคงในการลงทุนระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ได้จากการเติบโตของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งเงินปันผล หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ในอนาคต ดังนั้นสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยลงทุนในหุ้นมาก่อน ขอแนะนำให้เริ่มต้นตั้งเป้าหมายเพื่อการลงทุนระยะยาวเป็นลำดับแรก อย่าคิดที่ซื้อขายเล่น ๆ เพื่อหวังกำไร เพราะอาจพลาดได้ง่าย ๆ ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/photos/ตลาดหลักทรัพย์-ชนะ-บูม-นักธุรกิจ-3087396/ ข้อควรรู้ก่อนเริ่มลงทุนใน หุ้น อายุเท่าใดจึงจะเล่น หุ้น ได้ ก่อนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ธนาคารจะขอตรวจเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อดูอายุของนักลงทุน ซึ่งตามกฎหมายระบุว่าบุคคลที่บรรลุนิติภาวะบริบูรณ์จึงจะทำการซื้อขายหรือทำสัญญาต่าง ๆ ได้โดยไม่เป็นโมฆียะ แต่ในกรณีที่อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ สามารถเปิดบัญชีได้เช่นกัน แต่ต้องมีเอกสารยินยอมจากผู้ปกครอง เปิดบัญชีพอร์ตหุ้น ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สำหรับเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีพอร์ตหุ้น คล้ายกับบัญชีธนาคารทั่วไป โดยการบัญชีพอร์ตหุ้นที่ง่ายที่สุดคือบัญชีซื้อขายหุ้นแบบ Cash Balance ประกอบด้วยเอกสารต่าง ๆ คือบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่จะใช้ผูกกับพอร์ตสำหรับการเติมเงินลงทุน หรือหากได้รับเงินปันผลก็จะถูกโอนเข้าบัญชีที่ผูกเอาไว้, หลักฐานทางการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน และเอกสารอื่น ๆ ตามที่โบรกเกอร์กำหนด ต้องใช้เงินลงทุนเท่าใดในการเล่นหุ้น […]