นาซ่า องค์กรระดับโลกผู้อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีล้ำสมัย

นาซ่า องค์กรระดับโลกผู้อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีล้ำสมัย

                องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือเรียกสั้นว่า นาซ่า (National Aeronautics and Space Administration – NASA) ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ตามรัฐบัญญัติการบินและอวกาศแห่งชาติ ถือเป็นหน่วยงานราชการของสหรัฐรับผิดชอบโครงการอวกาศ และงานวิจัยในห้วงอวกาศ ซึ่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาคอยจัดการ หรือควบคุมระบบงานวิจัยระหว่างฝ่ายพลเรือน และฝ่ายทหาร โดยในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 องค์การนาซ่าได้ประกาศภารกิจหลักว่าจะบุกเบิกอนาคตแห่งการสำรวจอวกาศ การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ทำงานวิจัยทางการบิน และอวกาศ มีคำขวัญว่า เพื่อประโยชน์ของคนทุกคน (For the benefit of all) เริ่มปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ 4 แห่ง มีพนักงานประมาณ 8,000 คน ซึ่งในช่วงแรกโอนมาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการบินแห่งชาติ (NACA) ซึ่งในขณะนั้นเป็นหน่วยงานวิจัยของรัฐที่มีอายุกว่า 46 ปีแล้ว                 โครงการในระยะแรกของนาซ่าเป็นงานวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อส่งมนุษย์ขึ้นไปกับยานอวกาศ โดยเป็นการดำเนินภายใต้แรงกดดันที่ต้องการแข่งขันกับสหภาพโซเวียต […]